Rapport från provtagningarna under 2021hittar du under Recipientkontroll.

Detta är Ätrans vattenråd!

På gång kalendarium

25 mar Styrelsemöte 

Forvaltnings- och utvecklingsplan_ANFVO_slutlig

Ätrans nedre fiskevårdsområdesförening har tagit fram en utvecklings- och förvaltningsplan i syfte att skapa riktning för vårt fortsatta arbete med att bedriva en hållbar fiskförvaltning.