Ätrans vattenråd arbetar med flera områden som exempelvis handlar om undersökningar, åtgärder, seminarier, information och pedagogik.

Flera lokala projekt har drivits tillsammans med markägare, kommuner, föreningar och företag. Dessutom sker förstås mycket lokalt arbete oberoende av vattenrådet. Åtgärder kan bara göras av de som har rådighet över sin verksmhet eller mark. 

Vattenrådet kan bidra med mötesplats för samverkan, kunskaper, kontakter och nätverk. Dessutom har vattenrådet åtgärdssamordnare som arbetar med lokala projekt i samverkan med markägare.