Delta i Ätrans vattenråd

En ny film om vattenrådet är framtagen. Använd den gärna i olika sammanhang när ni presenterar arbetet med vatten och vattenrådet. Ni kan även sprida filmen digitalt.

https://youtu.be/vRSQqCkYdBA

Laxens dag

19. Sep, 2019

Under laxens dag deltog vattenrådet med en station vid Ätran. Här kunde skolklasser och allmänhet höra om Ätran, dricksvatten och vattenrådet. Man fick också håva småkryp i Ätran. Dessutom hade vattenrådet tagit fram en karta över laxens resa från Atlanten till Ätran.

Folder Laxens resa

En folder och karta som berättar om laxens resa mellan Ätran och Atlanten. Den riktar sig till yngre men är intressant för oss alla.

Information till kommuner

31. Jan, 2017

Vattenrådet har informerat kommunfullmäktige i några kommuner om vattenrådet.

Infobladet: Ta hjälp av ett vattenråd!

Ett informationsblad för dubbelsidig A4 som främst riktar sig till kommuner.