Informationsslinga vid Ätran i Hillared om skogsbruksåtgärder vid vattenmiljöer

14. Maj, 2021

Här pågår anläggning av en slinga där man kan fundera över och diskutera olika typer av åtgärder i vanlig skog som ligger vid vattendrag och våtmarker. Den görs i samarbete mellan vattenrådet och en markägare som är medlem i vattenrådet.

Informationsslinga längs Hjärtaredsån i samverkan med Grip on Life

14. Maj, 2021

Skogsstyrelsen arbetar med att skapa en informationsslinga på Gekås mark längs Hjärtaredsån i Ullared där ett antal informationstavlor om vatten och skogsbsbruk ska sättas upp. Den planeras att invigas i september 2021. Arbetet har gjorts i samverkan med vattenrådets Högvadsåprojekt.