Blå målklassning inom jordbrukslandskapet

-ett sätt att bedöma sitt eget vattendrag

Syften:

  • Ett sätt att utforska och lära känna de egna vattendragen.
  • Ökar förståelsen för vattnets betydelse i landskapet.
  • Ger idéer om åtgärder.
  • Ger möjlighet att följa upp miljön.
  • Även ett verktyg vid till exempel vattendragsvandringar.

Fältformuläret och manual publiceras under 2023.