Vattnet i skolan

Ätrans vattenråd vill gärna samarbeta med skolor, allt från förskolor till gymnasier, för att berätta om det spännande vattnet, avrinningsområdet och vattenrådet. Vi kan också erbjuda hjälp med att upptäcka och utforska närmiljöerna kring skolorna. Vi kan även ta hjälp av biologer som kan berätta om naturen, håva småkryp i vattnet och annat. I vattenrådet finns även kunskap om sportfiske, skogsbruk, jordbruk, vattenkraft mm.

 

Småkryp

Bestämningsblad av småkryp i vatten. Dessa kan du ladda ner, skriva ut och användas fritt för utbildningssyfte.

Falkenbergs gymnasium

Vattenrådet tillsammans VIVAB och Falkenbergs kommun har ett pågående samarbete med Falkenbergs gymnasium. Under några år har vattendagar genomförts med både föreläsningar och utforskande av dagvattendamm och Källstorps våtmark. Ett spännande samarbete som förhoppningsvis utvecklas vidare och kanske kan spridas till fler gymnasier.

Dagvattendamm i Falkenberg

Årskurs 3 på Åsarpsskolan är ute och undersöker vad det finns för djur i en damm i anslutning till Ätran vid Ekhagens forntidsby

Skolprojekt under 2021

Fem skolor från Falkenberg i söder till Falköping i norr sökte och fick bidrag om totalt 44 000 kr under 2021. Det användes till vattenprojekt och fortbildningar. På Sexdregaskolan genomförde man en fortbildning för samtliga lärare vid tre tillfällen under våren. Den avslutades med exkursion i skolans närområde där man upptäckte mycket fina vattenmiljöer att använda. Man genomförde sedan ett ämnesövergripande vattentema för hela skolan. Årskurs 3 i Åsarpsskolan har haft ett vattentema där man studerat vatten på olika sätt och där man i maj gjorde en utflykt till Ekhagens forntidsby för att håva småkryp. Mängder med spännande djur hittades. Mjöbäcksskolan arbetade med ett ämnesövergripande vattentema under hela året. Här har man sedan många år arbetat med utomhuspedagogik och äventyrspedagogik, vilket även användes vid detta vattentema.