Aktiviteter

Förutom olika typer av projekt som sker i samarbete med olika aktörer pågår också ett mer löpande arbete med aktiviteter, möten och information. 

Det innebär också långsiktiga processer för att utveckla vattenrådet arbete och samverkan som i Water Co-Governance och MUSA.