Musslor i Ätran uppströms Vinsarpasjön

Stormusslor har inventerats i Ätran uppströms Vinsarpasjön i Ulricehamns kommun under sommaren 2020. Den berörda vattenförekomsten för denna inventeringen är Ätran: Norsjöbäcken-Vinsarpasjön (SE641746-136639) 

Enbart flodpärlmussla observerades, totalt 101 individer utmed en sträcka på 2080 meter. Inventeringar från 2004 i samma område visar att det tidigare funnits fler musslor kring Åfärd och Knätte än vad som observerades under 2020. Då observerade man 319 individer på två 100-meterslokaler. Det har således dött flodpärlmusslor i området. Vad det beror på är oklart men liknande massdöenden har observerats på flera håll i Västra Götalands län. 

Vid undersökningen 2020 upptäcktes ett nytt kluster med flodpärlmusslor i Ätran nedströms Nordsjöbäckens mynning. Där återfanns 63 levande flodpärlmusslor på 127 meter, varav 6 av musslorna var juvenila (< 50 mm). Det medför en föryngringsgrad på 9,5 procent utmed sträckan.

Arbetet har gjorts av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund tillsammans med WaterCircle.