Skog och vatten

Relationen mellan skogsbruk och vatten är viktigt. De små vattendragen och våtmarkerna där vattensystemen börjar ligger oftast i skogsmark. Även vid större vattendrag och sjöar växer ofta skog. Vattenrådet har samverkat med några projekt där man visar och kan fundera kring hur skogsbruk kan anpassas bättre till vattenmiljöerna.

Informationsslinga vid Ätran i Hillared om skogsbruksåtgärder vid vattenmiljöer

Här pågår anläggning av en slinga där man kan se och diskutera olika typer av åtgärder i vanlig skog som ligger vid vattendrag och våtmarker. Den görs i samarbete mellan vattenrådet och en markägare.

Informationsslinga längs Hjärtaredsån i samverkan med Grip on Life

Skogsstyrelsen har skapat en informationsslinga på Gekås mark längs Hjärtaredsån i Ullared med ett antal informationstavlor om vatten och skogsbsbruk. Den invigdes i maj 2022. Arbetet har gjorts i samverkan med vattenrådets Högvadsåprojekt.