Information och samverkan

Vattenrådet har deltagit i olika arrangemang för att informera om Ätrans avrinningsområde, vattenmiljöerna och vattenrådet.  Det har skett genom vattendragsvandringar, montrar och föredrag vid exempelvis Laxens dag och under vattenveckan i Falkenberg.

Möten har även skett med exempelvis LRF för att presentera vattenrådet och samtala om hur vi kan samverka mer.

Ätrans vattenråddeltog under 2017-202 i interreg-projektet Water Co-Governance som handlade om lokal samverkan kring vatten. Detta resultarade i rapporter, samverkansverktyg och ett informationsblad som handlar om nyttorna med vattenråd.