Naturguideutbildning

Under 2019 genomförde vattenrådet en naturguideutbildning. Syftet var att fler ska våga hålla i egna vattendragsvandringar på olika platser inom avrinningsområdet. Tanken var att sänka tröskeln och visa att det inte behöver vara särskilt svårt. Det finns mycket kunskap hos deltagarna som är med och en poäng är att upptäcka det spännande i att utforska ett område tillsammans.

Vi var mellan 7 och 17 personer som träffades vid tre tillfällen. Vi gjorde även en vattendragsvandring tillssammans vid Fageredsån där vi förvånat såg hur mycket kunskap som kom fram även utan att vi planerat något. Vi upptäckte även hur spännande miljöer fanns så nära inpå oss utan att vi uppmärksammat det tidigare. Det hela resluterade i att sju lokala vattendragsvandringar planerades varav flera genomfördes.

Konceptet för utbildning kan användas om igen på flera platser.

Presentation 1

Öppnas i ny flik

Presentation 2

Öppnas i ny flik