Höstmöten

Vattenrådet brukar varje år bjuda in till ett höstmöte för medlemmarna. Syftet är att dels få återkoppling från olika projekt, få tillfälle till föredragningar och att få samtala om det som man tycker är viktigt att arbeta vidare med i vattenrådet eller i sin hemorgansation. Vid mötet brukar det även ske en utflykt där vi tittar på något projekt i närheten.

Vid höstmötet berättade bl a Per Rosander Västra Götalandsregionen om läkemedelsrester i vatten. Jan-Olof Andersson från TURs vattenråd pratade om samverkan mellan vattenråd. Vattenrådets olika projekt redovisades också. Vi samtalade om våra tankar och vad vi tar med oss hem. Dessutom gjordes studiebesök vid det färdigställda omlöpet för fisk vid Vistafors.

Vid detta höstmöte redovisade olika lokala projekt som Ålvandring och vattenkraft, Vattentema vid Mjöbäcksskolan, naturinventering av Älvsereds byalag och vandringsvägar för öring i Ätran uppströms Åsunden.