Höstmöten

Vattenrådet brukar varje år bjuda in till ett höstmöte för medlemmarna. Syftet är att dels få återkoppling från olika projekt, få tillfälle till föredragningar och att få samtala om det som man tycker är viktigt att arbeta vidare med i vattenrådet eller i sin hemorgansation. Vid mötet brukar det även ske en utflykt där vi tittar på något projekt i närheten.

Höstmötet 2023

Förutom redovisning av pågående projekt i vattenrådet presenterade Leader Sjuhärad, Coompanion Sjuhärad och Hela Sverige ska Leva sina verksamheter. Detta visade på intressanta kopplingar till vattenrådets arbetsområden som kan leda till samarbeten. Slutligen funderade alla deltagare på vad man tänker att vattenrådet ska arbeta vidare med.

Höstmötet 2022

Vid mötet på Hotell Lassalyckan berättade bl a Per Rosander Västra Götalandsregionen om läkemedelsrester i vatten. Jan-Olof Andersson från TURs vattenråd pratade om samverkan mellan vattenråd. Vattenrådets olika projekt redovisades också. Vi samtalade om våra tankar och vad vi tar med oss hem. Dessutom gjordes studiebesök vid det färdigställda omlöpet för fisk vid Vistafors.

Höstmötet 2021

Vid mötet på Ullared Gekås Hotell redovisades olika lokala projekt som Ålvandring och vattenkraft, Vattentema vid Mjöbäcksskolan, naturinventering av Älvsereds byalag och vandringsvägar för öring i Ätran uppströms Åsunden.