Blå hälsa

Den 20 oktober 2022 bjöd vattenrådet in till en temadag om Blå hälsa. 

En dag om vattnets och naturens betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Hur vi mår påverkar vattnet!

Det blev en inspirerande dag som gav ringar på vattnet!

Presentationer från dagen