Projekt

Ätrans vattenråd arbetar många olika områden som berör vatten. Det har handlat om allt från att arrangera temadagar, utbildningar, vattendragsvandringar, utomhuspedagogik, kartläggningar och inventeringar till åtgärder som biotopförbättringar i vattendrag, borttagning av vandringshinder och anläggningar av våtmarker.

Allt arbete bygger på samverkan med exempelvis markägare, verksamhetsutövare, kommuner, föreningar och lokala grupper. Tillsammans kan vi få mycket gjort. Sedan 2020 har Ätrans vattenråd haft åtgärdssamordnare vilket gjort att betydligt mer projekt kunnat genomföras. I Falkenbergs kommun finns dessutom LEVA-samordnare som arbetar nära lantbruket.

Många projekt startas genom initiativ från enskilda, föreningar, företag och kommuner, ofta i samverkan med varandra. Vattenrådet är gärna med och stödjer lokal samverkan och lokala grupper. Ofta finns engagemanget och den bästa kunskapen på den lokala platsen.

Under början av 2023 kommer vi här lägga en lista över de projekt som vattenrådet på ett eller annat sätt varit varit eller är inblandat i.