Water Co-Governance

Under 2017 till 2020 deltog vattenrådet som pilotprojekt i intereg-projektet Water Co-Governance tillsammans med Himleåns och Mölndalsåns vattenråd. I Ätran ingick Högvadsån och Ätran vid Vartofta som två lokala pilotprojekt. Det övergripande syftet var att utforska arbetssätt för större samverkan och deltagande i vattenförvaltningen. 

Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Vattenmyndigheten Västerhavet i Sverige samordnade den svenska delen av projektet. Dessutom deltog organisationer från Danmark, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien.

Resultatet visade betydelsen av neutrala mötesplatser för samverkan. Det krävs också förhållningssätt som öppenhet och lyssnande vilket skapar dialog och tillit. Många olika metoder användes och utvecklades i vattenråden vilka är stöd för dialog och samverkan. Arbetssätt och metoder finns beskrivna i ett 50-tal verktyg som ligger på Havs- och vattenmyndighetens hemsida tillsammans med rapporter som också beskriver processen och arbetssätten.