Aktuellt

Välkommen till vår nya hemsida!

Vi kommer att fylla på och utveckla den efter hand. Titta gärna runt och hör av er med tankar. 

Wanja Wallemyr, ordförande.      e-post: wanjawallemyr@gmail.com         mobil: 070-991 74 50

Årsmöte fredag 12 maj, Katrinebergs folkhögskola Vessigebro Falkenberg.

Årets första rapport från recipientprovtagningen hittar du under fliken Recipientkontroll.

Analysrapporterna från recipientprovtagningen 2022 hittar du under fliken Recipientkontroll. Vill du ha rapporterna som xl-filer kontakta Leif svenssonleif1952@gmail.com 

Detta är Ätrans vattenråd!

Ätrans vattenråd är en förening som är öppen för alla som är intresserade av vatten och Ätrans avrinningsområde. 

Vattenråd fungerar som ett samverkansforum för lokalt engagemang, samarbete, kunskapsuppbyggnad och projekt som överbryggar kommungränser och intresseområden.