Aktuellt

God Jul och Gott Nytt År

Rapport från recipientprovtagningen t.o.m. November hittar du under fliken Recipientkontroll. Vill du ha rapporterna som xl-filer kontakta Leif svenssonleif1952@gmail.com

Detta är Ätrans vattenråd!

Ätrans vattenråd är en förening som är öppen för alla som är intresserade av vatten och Ätrans avrinningsområde. 

Vattenråd fungerar som ett samverkansforum för lokalt engagemang, samarbete, kunskapsuppbyggnad och projekt som överbryggar kommungränser och intresseområden.