Aktuellt

Ordförande Wanja Wallemyr delade ut diplom till årets miljöpristagare, lärarna i Falkenberg: Camilla Trönsdal, Patrick Huijskens, Annica Bengtsson Ejdestig. Ej närvarandeIrhan Kasic, Per Håkansson och Christian Jeppsson.

Protokollet från Årsmötet i Katrinebergs folkhögskola Vessigebro är nu inlagt.

Årsrapporten för Ätrans recipientkontroll år 2022 hittar ni under fliken Recipientkontroll/Årsrapporter

Rapport från recipientprovtagningen t.o.m. april hittar du under fliken Recipientkontroll. Vill du ha rapporterna som xl-filer kontakta Leif svenssonleif1952@gmail.com  

Detta är Ätrans vattenråd!

Ätrans vattenråd är en förening som är öppen för alla som är intresserade av vatten och Ätrans avrinningsområde. 

Vattenråd fungerar som ett samverkansforum för lokalt engagemang, samarbete, kunskapsuppbyggnad och projekt som överbryggar kommungränser och intresseområden.