Utforska naturen tillsammans

Det är spännande att utforska ett område tillsammans med gemensamma kunskaper om natur och kulturhistoria. Det kan sek genom vattendragsvandringar och gemensamma inventeringar. 

Kinds golfklubb

Under 2022 gjorde Kinds golfklubb en naturinventering av sin golfbana som ligger invid Assman och bäckar som ansluter till ån.

Älvsereds byalag

Under 2021 gjorde Älvsereds byalag en inventering av naturen längs Högvadsån och dess biflöde Gamlarydsån.